صفحه اصلی > دربارهی ما > تجهیزات ما

equipment.jpg

تولید در مقیاس بزرگ، کارخانه ما دارای کارخانه تولید مدرن بزرگ و ساختمان اداری، محیط ظریف، شرکت FMZ فرانسه معرفی تجهیزات اسپری اتوماتیک فلوئور SMAES و خط تولید پودر اسپری اتوماتیک کره KCI، تجهیزات هیدرولیک کنترل عددی کامپیوتری، عددی کامپیوتری کنترل فشار پانچ، ماشین تراش CNC، تکنولوژی جوشکاری قوس الکتریکی آرگون، خط تولید پاشش اتوماتیک، تعدادی از انواع پرسنل فنی و تیم مدیریت تولید را ایجاد کرد، همیشه در زمینه توسعه محصول جدید توانایی نوآوری عملی، دولت تصفیه شده